Cennik

Naszym Klientom oferujemy formy współpracy i rozliczeń finansowych, które umożliwiają dopasowanie świadczonych przez nas usług do ich potrzeb.

Podejmujemy się zarówno pojedynczych zleceń jak i prowadzimy stałą obsługę prawną.

Nasze honorarium ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju zlecenia, terminu jego wykonania, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy.

Istnieje możliwość ustalenia stawki godzinowej lub umówionego ryczałtu.

Świadczymy pomoc prawną zarówno w kancelarii, jak i u Klienta. Możliwe są również odpłatne konsultacje przez Internet. Na naszej stronie znajdziecie Państwo służący do tego formularz.

Koszt porady prawnej wynosi od 50 zł do 200 zł (do ceny dolicza się  23 % podatek VAT), zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania. W sprawach, które zostaną nam zlecone do prowadzenia, koszt pierwszej porady zostaje zaliczony na poczet ustalonego wynagrodzenia.

Nie pobieramy opłaty za wstępne rozpoznanie sprawy - oszacowanie czasu jej trwania, kosztów i ewentualnego ryzyka dla Klienta.

Realizacja: GingerArt.pl